Arhitekturni spomeniki Dolinsko

Baročni grad Beltinci

Grad v Beltincih naj bi obstajal že v srednjem veku. Sedanja podoba pa je podobno kot pri ostalih gradovih v okolici pretežno baročna. Zaradi obnov in prezidav konec 19. Stoletja kaže zunanjost tudi nekaj historicističnih »odtenkov«.  Zgradba je enonadstropna in razdeljena v štiri trakte.  V okolici gradu je delno obnovljen grajski park. Grad trenutno obnavljajo. V prostorih so uredili gostinski lokal in stalno razstavo Pokrajinskega muzeja Murska Sobota Zgodovina zdravstva v

Prekmurju, ki jo je leta zbiral in urejal  Nikolaj Szepessy, zdravnik iz Beltincev. Najbolj izstopa lekarniška zbirka.

 / 6

Pokličite nas

18.01.

pretežno jasno

-3 / 7

19.01.

pretežno oblačno dežuje

3 / 6

20.01.

pretežno oblačno sneži

-1 / 3

 
Vir: ARSO - meteo.si

Anketa

Katere turistične znamenitosti bi najraje obiskali v Prekmurju

 Lendavski stopl

 Grad na Goričkem

 Mlin na Muri

 Plečnikova cerkev

 Bukovniško jezero

 Orhideje