Arhitekturni spomeniki Dolinsko

Baročni grad Beltinci

Grad v Beltincih naj bi obstajal že v srednjem veku. Sedanja podoba pa je podobno kot pri ostalih gradovih v okolici pretežno baročna. Zaradi obnov in prezidav konec 19. Stoletja kaže zunanjost tudi nekaj historicističnih »odtenkov«.  Zgradba je enonadstropna in razdeljena v štiri trakte.  V okolici gradu je delno obnovljen grajski park. Grad trenutno obnavljajo. V prostorih so uredili gostinski lokal in stalno razstavo Pokrajinskega muzeja Murska Sobota Zgodovina zdravstva v

Prekmurju, ki jo je leta zbiral in urejal  Nikolaj Szepessy, zdravnik iz Beltincev. Najbolj izstopa lekarniška zbirka.

 / 6

Pokličite nas

05.12.

pretežno jasno

-4 / 5

06.12.

pretežno jasno

-4 / 7

07.12.

delno oblačno

-4 / 5

 
Vir: ARSO - meteo.si