Arhitekturni spomeniki Ravensko

Dvorec Rakičan

Mimo današnjega naselja Rakičan, ki leži v neposredni bližini Murske Sobote je v poznem srednjem veku tekla kraljeva cesta. Ob njej je bilo posejanih precej utrjenih vojaških postojank, med katerimi je bila tudi utrdba na mestu današnjega gradu. To potrjujeta zapisa iz 1322 in 1431 leta. V 18. stoletju je dovrec izgubil vojaško vlogo in se spremenil v podeželski upravni dvorec. Dobil je baročno obliko, kakršno je obdržal do današnjih dni. 

V lasti so ga večino časa skozi zgodovino imeli predstavniki rodbine Batthyany. Po smrti grofice Goergine Saint Julien Walsee, rojene Batthyany v pričetku 20. Stoletja, so dediči prebivali v današnji Avstriji in tako je postal dvorec le še nekakšna letna rezidenca. Pomembnost mu je dajalo 1200 ha obdelovanlne zemlje, ki je pripadalo dvorcu. V času med obema vojnama je zemljiška reforma zmanjšala posest, ki je pripadala dvorcu na 300 ha, kar je dokončno odvzelo dovrcu večji pomen v regiji. Po drugi sv. vojni je dvorec nekaj časa upravljala Jugoslovanska armada, kasneje pa je bil v njem dom starejših občanov. V 90'ih letih so dvorec pričeli obnavljati. Urejeni so bili hlevi, ki so namenjeni konjeništvu, gostinski lokal in prostori v katerih deluje danes Raziskovalno – izobraževalni središče ter nekaj namestitvenih kapacitet.
V sklopu obnove je bil urejen in revitaliziran grajski park.

 / 9

Pokličite nas

04.08.

pretežno oblačno dežuje

17 / 25

05.08.

oblačno dežuje

15 / 20

06.08.

delno oblačno dežuje

16 / 27

 
Vir: ARSO - meteo.si

Anketa

Katere turistične znamenitosti bi najraje obiskali v Prekmurju

 Lendavski stopl

 Grad na Goričkem

 Mlin na Muri

 Plečnikova cerkev

 Bukovniško jezero

 Orhideje